กรรมการผู้ปกครอง – Committee Members

Name in Thai

ตาบทิพย์ หงสเวส (แหม่ม)

วรรณี อานาจหาญกิจ (ยุ้ย)

ชมพัฒน์ภัค พวงไพโรจน์ (เจ)

อัมพร ซึยูกิ (อุ๊)

นันท์นภัส ศรีม่วง (อ้อม)

ณัฐญานีภรณ์ พันธ์เกษม (จ๋า)

จักร์ทิพย์ วงษ์ศรีแก้ว (แจ๊ค)

ฟลอยด์ จี (ฟลอยด์)

สุกฤตา ต่างใจ (ตา)

นลินี แมจิก (อ้อย)

เนาวรัตน์ สมิธ (น้องเล็ก)

จีวณา แดนสวรรค์ (จี)

วัชรี นิวเอลล์ (จี๊ด)

ดร. ทรงศรี ฟอแรน

Name in English

Tarpthip Hansavesa

Wannee Amnajhankij

Chompatpak Puangpairoj

Amphorn Tsuyuki

Nannaphat Srimuang

Natthayaniporn Phankasame

Chakthip Wongsrikaeo

Floyd Gee

Sukrita Tangjai

Nalinee Magick

Nauwarat Smith

Jeewana Dansawan

Watcharee Newell

Dr Songsri Foran

Position

Vice President

Secretary

Treasurer

Curriculum

Administrator

Public Relations

General Services Officer

Safety and Workplace Officer

Canteen

Canteen

Committee Advisor

Honourable Member

Advisor

Coordinator

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049