กรรมการผู้ปกครอง – Committee Members

Name in Thai

ตาบทิพย์ หงสเวส (แหม่ม)

วรรณี อานาจหาญกิจ (ยุ้ย)

ชมพัฒน์ภัค พวงไพโรจน์ (เจ)

อัมพร ซึยูกิ (อุ๊)

จักร์ทิพย์ วงษ์ศรีแก้ว (แจ๊ค)

นันท์นภัส ศรีม่วง (อ้อม)

ฟลอยด์ จี (ฟลอยด์)

ณัฐญานีภรณ์ พันธ์เกษม (จ๋า)

สุกฤตา ต่างใจ (ตา)

นลินี แมจิก (อ้อย)

จีวณา แดนสวรรค์ (จี)

วัชรี นิวเอลล์ (จี๊ด)

ดร. ทรงศรี ฟอแรน

Name in English

Tarpthip Hansavesa

Wannee Amnajhankij

Chompatpak Puangpairoj

Amphorn Tsuyuki

Chakthip Wongsrikaeo

Nannaphat Srimuang

Floyd Gee

Natthayaniporn Phankasame

Sukrita Tangjai

Nalinee Magick

Jeewana Dansawan

Watcharee Newell

Dr Songsri Foran

Position

Vice President

Secretary

Treasurer

Curriculum Officer

Administrator

Administrator

Community Liaison Officer

Public Relations Officer

Canteen Operator

Canteen Operator

Senior Advisor

School Advisor

School Coordinator

Recent News

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049