กรรมการผู้ปกครอง

รายชื่อคณะกรรมการผู้ปกครอง ของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี (Buddharangsee Thai Community Language School Sydney, Australia)

FirstName – LastName

Nauwarat Smith
Tarpthip Hansavesa
Benjama Kounthongkul
Dr.Kochakorn Kwong
Nannaphat Srimuang
Natthayaniporn Phankasame
Wannee Amnajhankij
Dr.Sutida Jackmetha
Tassanee Sangwon
Chiyapa Thanawkang
Thongrak Costa
Busaraporn Siri
Samart Poolmee
Floyd Gee
Opal Boyd
Natcha Hills
Chompatpak Puangpairoj
Jeewana Dansawan
Watcharee Newell
Dr.Songsri Foran
Thidarat Tongdeang
Charaporn Dietrich

Position

President
Vice President
Secretary
Assistant Secretary
Assistant Secretary
Treasurer
Assistant Treasurer
Curriculum
Curriculum
Public Relations
Public Relations
Canteen
IT
Safety and Workplace Officer
Store
Administration
Administration
Advisor
Advisor
Coordinator
Illawarra Branch
Illawarra Branch

Contact Number

0417 449 373
0412 724 161
0413 409 246
0466 966 889
0424 935 959
0449 933 168
0421 876 666
0415 247 209
0450 563 680
0459 542 463
0411 341 580
0431 122 534
0434 314 157
0413 259 392
0413 933 139
0409 154 999
0421 564 592
0418 490 126
0421 477 505
0411 884 939
0414 858 747
0403 525 488

RECENT NEWS

ADDRESS

NSW School of Languages
35 West Street. Petersham. NSW. 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: btclschool@gmail.com

ABOUT US

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049