การแสดงที่นิวคาสเซิล – Performances in Newcastle

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนจากโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีได้ไปร่วมงาน “อุ่นไอรัก รวมพลคนใจบุญ” ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อสมทบทุนสร้างห้องน้าและศาลาปฏิบัติธรรมให้กับวัดป่าพุทธรังษี นิวคาสเซิล โดยจัดที่ Sport Club, Ad-amstown, Newcastle
นอกจากการแสดงโปงลางและนาฏศิลป์ของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย เช่น ราวงย้อนยุค การประกวดเต้นประกอบเพลง การประกวดร้องเพลง การประมูลสินค้าต่างๆ เป็นต้น

On Saturday 15th February 2020, we were grateful to be part of the ‘Kind-Hearted with Love’ Night at Sport Club, Adamstown, Newcas-tle. This purpose of this function was to raise money to build toilets, bathrooms and meditation hall for Wat Pa Newcastle in Morriset.
Besides the fun of Phong Lang performed by our students, there were a lot of lively activities such as Ramwong, dance and sing-ing contests and auctions.

 

Recent News

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049