กำหนดเวลาเรียนภาควันอาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2564 – Sunday School Term Timetable 2021

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี 
Buddharangsee Thai Community Language School Inc 
กำหนดเวลาเรียนภาควันอาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2564 
Sunday School Term Timetable 2021, Time: 10.00 am to 2.00 pm

 

Term 1 (เทอม 1)

February (กุมภาพันธ์)         7        14       21      28    
March (มีนาคม)                 7        14       21      28 
April (เมษายน)                  4
หยุดเทอม วันอาทิตย์ที่ 11 และ 18 เม.ย. (School Holiday: Sundays 11 & 18/4/21)

โครงการพิเศษเต็มเวลา #16 – ติวเข้มดนตรีและนาฎศิลป์สองสัปดาห์ เริ่มวันจันทร์ที่ 5 ถึงวันเสาร์ที่ 17 เม.ย. มีครูเชี่ยวชาญทางนาฎศิลป์-ดนตรี มาจากประเทศไทย
Special Project #16 – Full time intensive music and dance for two weeks: from Mon 5/4 to Sat 17/4 April by highly qualified Thai dance and music teachers from Thailand.

 

Term 2 (เทอม 2)

April (เมษายน)               25
May (พฤษภาคม)             2       9       16       23       30
June (มิถุนายน)               6       13      20      27
หยุดเทอม วันอาทิตย์ที่ 4 และ 11 ก.ค. (School Holiday: Sundays 4 & 11/7/21)

 

Term 3 (เทอม 3)

July (กรกฎาคม)              18       25
August (สิงหาคม)            1         8      15      22      29
September (กันยายน)       5       12     19
หยุดเทอม วันอาทิตย์ที่ 26 ก.ย. และ 3 ต.ค. (School Holiday: Sundays 26/9 & 3/10/21)

โครงการเดือนตุลาคม #2 – ติวดนตรีและนาฎศิลป์สองสัปดาห์ เริ่มวันจันทร์ที่ 20 ก.ย. ถึงวันเสาร์ที่ 2 ต.ค.
October Project #2 – Full time music and dance program for two weeks: from Mon 20/9 to Sat 2/10 April

 

Term 4 (เทอม 4)

October (ตุลาคม)            10       17       24       31
November (พฤศจิกายน)    7        14       21       28
December (ธันวาคม)         5        12
หยุดเทอมสิ้นปี (School Holiday – End of Sunday School)
โรงเรียนภาคฤดูร้อนโครงการที่ 29 เริ่มปฐมนิเทศน์ – รับสมัครเรียน วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564

Summer School Project #29: Enrolment and Orientation on Monday 20/12/21

ติดต่อสอบถามได้ที่ (For more information): 0417 449 373, 0421 477 505 and 0412 724 161

 

 

Recent News

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049