ครูนิว(วรากร นาควิลัย) ครูดนตรีครบวาระ 1 ปีและเดินทางกลับไทย – Our yearly teacher “Kru New” (Warakorn Narkwilay) finished his term and returned to Thailand.

ครูนิว (วรากร นาควิลัย) เป็นครูปีดนตรีคนแรกของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ซึ่งมีกาหนดอยู่เพียง 1 ปี กาหนดเดิม คือ ทาการสอนเทอม 1 และโครงการพิเศษช่วงเดือนเมษายนแล้วเสร็จ จึงจะเดินทางกลับเมืองไทย แต่เนื่องจากเหตุการณ์ไวรัสโควิด-19 ทาให้ต้องยกเลิกโครงการพิเศษฯ และโรงเรียนวันอาทิตย์ต้องปิดชั่วคราว ประกอบกับกฏใหม่ในการเดินทางเข้าประเทศไทย ทาให้คุณครูตัดสินใจเลื่อนการเดินทางกลับไทยเป็นวันที่ 25 มี.ค.2020 ที่ผ่านมา

ทางโรงเรียนฯ ขอขอบคุณครูนิวที่ทางานอย่างตั้งอกตั้งใจตั้งแต่วันแรกที่เริ่มสอนจนถึงวันสุดท้าย ทุกๆสัปดาห์ ครูนิวจะมาก่อนและกลับทีหลัง เพื่อช่วยเปิดและปิดโรงเรียน นอกเหนือจากงานสอนดนตรีให้กับเด็กๆแล้ว หากทางโรงเรียนฯ มีเรื่องที่อยากให้ครูช่วย หากครูช่วยได้ ก็จะยินดีช่วยทุกอย่าง ไม่มีปฏิเสธ การดูแลและรักษาเครื่องดนตรีด้วยความใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ ความใจเย็นในการสอนแต่ก็เข้มงวดด้วยในขณะเดียวกัน ความสามารถถ่ายทอดความรู้ทางดนตรี การจัดการสอนที่ลงตัวถึงแม้จะมีเวลาเรียนเพียงห้องละครึ่งชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ แต่เด็กๆได้รับความรู้ครบถ้วน เห็นถึงพัฒนาการของเด็กๆ และวงดนตรีของโรงเรียนฯ ได้อย่างชัดเจน จึงทาให้ครูนิวเป็นที่รักของเด็กๆ และผู้ปกครองทุกคน ด้วยบุคลิกที่ขยันและสุภาพเรียบร้อย ช่วงเวลา 1 ปีกว่าๆ ที่ครูอยู่กับพวกเรา ได้ทาประโยชน์ให้กับโรงเรียนนานัปการ สุดท้ายนี้ ทางโรงเรียนฯ ขอให้คุณครูประสบความสาเร็จในทุกๆ สิ่ง สมดังที่ตั้งใจและหวังไว้ทุกประการ

Kru New was our first yearly music teacher and had fin-ished his one year contract. He was supposed to return to Thailand after our Special (Easter break) Project finished but with the Covid – 19 outbreak, his departure had to be brought forward. He was lucky to get a seat on the last flight operated by Thai Airways to Thailand on 25th March 2020.
We wish him all the best for the future and believe that he will become a teacher in Thailand.

He will be missed by all of us here. Since the day he became our music teacher, he never let us down with his performances in teaching, his ability to complete all the tasks he had, as well as his punctuality, his patience, his kindness to all people around him, and his politeness. We can see good development from his students. Thank you.

 

Recent News

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049