งานลอยกระทงเมืองแอดิเลด – Loy Kratong Festival, Adelaide

เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2019 โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ได้รับเชิญให้ไปร่วมแสดงในงานลอยกระทงของเมืองแอดิเลด ที่ Bonython Park, South Australia งานนี้จัดขึ้นโดยสมาคมไทยออสเตรเลียแห่งเมืองแอดิเลด ทางโรงเรียน ฯ ได้ส่งนักเรียนชั้น ป. 5-6 ไปแสดง 2 คน โดยได้แสดงความสามารถทั้งทางนาฏศิลป์และดนตรีไทย ซึ่งได้รับความชื่นชมอย่างมาก รวมทั้งได้ช่วยสาธิตการตีขิมให้ผู้ชมในงานได้ดูอีกด้วย
งานปิดภาคเรียนสาขาอิลลาวาร์ร่า
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2019 โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี สาขาอิลลาวาร์ร่าได้จัดงานปิดภาคเรียนประจาปีการศึกษา 2019 ขึ้น ณ Berkeley Neighbourhood Centre โดยมีกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ พร้อมด้วยภรรยา ข้าราชการ และลูกจ้างสถานกงสุลใหญ่ฯ มาร่วมในงาน โดยมีแขกพิเศษคือ Lord Mayer Gordon Brabery แห่งวูลองกอง มาร่วมงานด้วย นอกจากนี้ทางโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ซิดนีย์ได้ส่งคณะกรรมการบางส่วนไปร่วมงาน รวมทั้งนานักเรียนไปช่วยแสดงในงานร่วมกับคณะนักเรียนของสาขาอิลลาวาร์ร่าเองด้วย

On 8-9th November 2019 the Thai-Australian Association of Adelaide had organized the Thai traditional Loy Kratong Festival and invited our school to participate by showing cultural music and dances. The event was located at Bonython Park, South Australia.
The two representatives of the School, Year 5 and 6 students had shown their Thai music and dance talent and was welcome very warmly. Our students also demonstrated the playing of Khim, Thai musical instrument to the audience.
End of School Year Celebration of our Illawarra Branch.

On Saturday 16th November 2019, Bud-dharangsee School Illawarra Branch orga-nized the End of School Year 2019 Celebration at Berkeley Neighbourhood Centre. The Sydney Consul General, his wife and a number of staff from the consulate attended the event, together with the special guest.

Recent News

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049