งานวันชาติ – Thai National Day

วันที่ 4 ธันวาคม 2019 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้จัดงานวันชาติขึ้นที่โรงแรมแชงกรีล่า นักเรียนจากโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีได้มีโอกาสแสดงนาฏศิลป์ ชุดฟ้าหยาด ซึ่งนักเรียนของเราแสดงได้อย่างยอดเยี่ยม นอกจากนี้คณะกรรมการ คณะครู และผู้ปกครองบางส่วนได้ไปร่วมในงานด้วย

On the 4th December 2019, the Sydney Thai Consulate General organized the celebration at the Shangrila Hotel. On this occasion the students from the Buddharangsee Thai Community Language School splendidly performed the Fa Yad dance. The Committee members and parents participated in the celebration.

Recent News

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049