งานสวัสดีไทยทาวน์ – Sawasdee Thaitown


วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ได้ส่งนักเรียนและคณะครูอาสาฯ จากโครงการภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 28 และผู้ปกครองเข้าร่วมขบวนแห่กลองยาวในงาน SAWASDEE THAITOWN 2020 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักธุรกิจไทยทาวน์ โดยการสนับสนุนจาก City of Sydney และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
การแห่ขบวนกลองยาวเป็นไปอย่างสนุกสนานครึกครื้นรอบย่านไทยทาวน์ และได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก

SAWASDEE THAITOWN
On Saturday 8th February 2020, our students, volunteers teachers from Summer Project 28th and some parents took part in the procession of the long drums which went around ‘Thai Town’ to celebrate the festival. This function was organised by Thaitown Business Committee supported by the City of Sydney and the Royal Thai Consulate, Sydney. There were a lot of activities includ-ing a Thai market. The procession was welcome and joined by the spectators.

 

Recent News

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049