งานสัมฤทธิบัตรโครงการวันอาทิตย์ – Sunday School Graduation Ceremony

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2019 โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีได้จัดงานสัมฤทธิบัตรโครงการวันอาทิตย์ ปีการศึกษา 2019 ขึ้น โดยมีรองกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ นางสาวศศรักษ์ ศะศิวณิช เป็นประธานในงานกล่าวโอวาทแก่นักเรียนที่จบการศึกษา และมอบใบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนรวมทั้งมอบใบเกียรติบัตรแก่คุณครูทุกคน ในงานนี้ นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางภาษาไทย ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยอีกด้วย

On Sunday 8th December 2019, Buddharangsee Thai Community Language School’ s Sunday School Graduation Ceremony 2019 was presided by Ms Sasarak Sasivanij, The Deputy Consul-General. The Deputy Consul-General addressed the students and teachers after presented them with Certificate of Acknowledgement.
The students proudly showed their talent in music and dances to the parents and audience.

Recent News

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049