งานเปิดสถานที่เรียนแห่งใหม่ของโรงเรียน – Opening of BTCL School’s New Location

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2019 โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี นาโดย ดร. ทรงศรี ฟอแรน ได้จัดงานเปิดสถานที่เรียนแห่งใหม่ขึ้นที่โรงเรียน NSW School of Languages โดยมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมในงานมากมาย โดยเฉพาะกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ และภรรยา พร้อมด้วยกงสุลสรียา ปัญญาดี, คุณครูฮิลลารี่ ฮิวส์ ครูใหญ่โรงเรียน NSW School of Languages และสามี, คุณลูเซีย จอห์นส์ ประธานของ NSW Federation of Community Language Schools Inc, คุณแทมมี่ ทราน Management Committee Member of the NSW Federation และสามี, คุณมาลี ศิลา, คุณโยธิน คล้ายนาค, คุณภาพตะวัน สุวรรณกูฐ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีผู้ปกครองของทั้งนักเรียนเก่า และนักเรียนรุ่นปัจจุบันมาให้กาลังใจกันอย่างคับคั่ง ทางโรงเรียน ฯ ได้จัดการแสดงของนักเรียนให้แขกได้ชม 2 ชุด จากนั้นแขกผู้ร่วมงานทุกคนพร้อมทั้งนักเรียนทั้งหมดรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีกับความก้าวหน้าของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีที่ก่อตั้งและดาเนินงานให้การศึกษาทั้งภาษาไทย ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยแก่ลูกหลานของชุมชนชาวไทยในซิดนีย์และพื้นที่ใกล้เคียงมาเป็นเวลาถึง 29 ปี

On 25th August 2019, the Buddharangsee Thai Community Language School, under the leadership of Dr Songsri Foran, held the grand opening of its new school location at the NSW School of Languages at 35 West St, Petersham.

Many honoured guests were in attendance including the Thai Consul General, Mr Jakkrit Krajaiwong and his wife, Consul Sareeya Punyadee, Mrs Hillary Hughes (Principal of NSW School of Languages) and her husband, Miss Lucia Johns (President of NSW Federation of Community Language Schools Inc, Miss Tammy Tran (Management Committee Member of NSW Federation) and her husband, Khun Malee Sila, Khun Yothin Klainak, Khun Phaptawan Suwannagootect and many ex-students and their parents.

The ceremony began with two cultural performances by students, parents and teachers, followed by a friendly and informal lunch where everyone sat and chatted together. BTCL School was established in 1991 to teaching Thai language, culture, music and dance to the Thai community in Sydney and has been operating for 29 years.

Recent News

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049