งานไว้อาลัยคุณชนินทร ศิริ

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณชนินทร ศิริ ช่างภาพประจำโรงเรียนและผู้ปกครองอาสาสมัครที่อยู่กับโรงเรียนฯ มา 12 ปีเต็ม คุณชนินทร หรือลุงหน่องของเด็กๆ เป็นคุณพ่อของพี่น้าขิงและพี่จัสมิน นอกจากนั้นยังเป็นสามีของพี่เอ็กซ์ หรือป้าเอ็กซ์ แคนทีนของเด็กๆ ครอบครัวของคุณชนินทรจึงเป็นส่วนสาคัญของสังคมเล็กๆ ในรั้วโรงเรียนของเรา คุณชนินทรป่วยด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนตั้งแต่ปลายปี 2018 และได้รักษาตัวมาตลอด แม้คุณชนินทรจะต่อสู้กับโรคอย่างมีกาลังใจเต็มเปี่ยม แต่สุดท้ายได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2020 ถือเป็นการสูญเสียของโรงเรียนเราเป็นอย่างยิ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020 ทางโรงเรียนฯ จึงจัดงานไว้อาลัยลุงหน่อง แคนน่อนขึ้น ซึ่งการแสดงชุดต่างๆ เหล่านี้เป็นการแสดงที่คุณชนินทรเคยชื่นชอบ ฝึกซ้อมและร่วมแสดงโดยครูนิว(วรากร นาควิลัย) ครูเจน(ปิยธิดา ทองสวัสดิ์) และครูโต้ง(นิพนธ์ประฆัญธ์ หล้าคามี) โดยการแสดงทุกชุดได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก

Farewell to Khun Chanintorn Siri
We would like to take this opportunity to com-memorate the sad passing of Khun Chanintorn Siri or Loong Nong, Canon of BTCL School who passed away peacefully on 4th February 2020 from pancreatic cancer.
He was the with Thai School for at least 12 years. He was called “Loong Nong Canon” be-cause he was the school photographer and went everywhere with his camera hanging around his neck. He was the father of our lovely two students, Nam Khing and Jasmine and a loving husband of canteen lady Pa X. He was an important member of our BTCL School family. His passing was a great loss for everyone who knew him and to our school. On Sunday 23rd February 2020, BTCL School organised a fare-well ceremony for him, with many performanc-es from students including his daughters and teachers. All the music and dances that we played were his favourites. The two dance teachers, Kru Tong and Kru Jane danced by themselves and also the music teacher, Kru New, did his best to conduct the band.

 

 

 

Recent News

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049