งาน Moon Festival

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2019 โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ได้รับเชิญให้ไปแสดงในงาน Moon Festival ซึ่งจัดโดยโรงเรียนชุมชนภาษาเวียดนาม สถานที่จัดงานคือ โรงเรียน Marrickville West Primary School. The school was invited to perform at the Moon Festival organized by the Vietnamese community on Saturday 21 September 2019 at Marrickville West Public School.

 

 

 

 

Recent News

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049