งาน New South Wales Federation of Community Language Schools

วันเสาร์ที่ 20 พค. 2017 โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีได้ส่งตัวแทนคุณครูคือครูขวัญตา ณ ลำพูน (ครูใหญ่) ครูจิราภา พิทยาภรณ์ และคณะกรรมการบางส่วนคือ ดร.สุธิดา จักษ์เมธา คุณจิญาภา ธนะขว้าง คุณทองรักษ์ คอสต้า และคุณฟลอยด์ จี รวมทั้งตัวแทนจากโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี สาขาวูลองกองคือ
คุณธิดารัตน์ ทองแดง คุณชรัญพร ดีทิศ และดร งามตา ธรรมวัฒนะไปร่วมงานดินเนอร์ประจำปีของ New South Wales Federation of Community Language Schools จัดขึ้นที่ the Club Punchbowl (ex- Croatian Club) ซึ่งในงานนี้มีแขกผู้มีเกียรติหลายท่านมาร่วมในงานด้วย เช่น
-The Hon. Gladys Berejiklian, MP, Premier of NSW
-The Hon Ray Williams, MP, Minister for Multiculturalism and Minister for Disability Services
-The Hon. Victor Michael Dominello, MP, Minister for Finance, Services and Property
– Mr Jihad Dib, MP, Shadow Minister for Education

 

 

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049