ทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดพุทธรรม ไวส์แมนส์เฟร์รี่

ทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดพุทธรรม ไวส์แมนส์เฟร์รี่ 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ย. 17 คณะกรรมการ ผู้ปกครองและนักเรียนบางส่วนจากโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีนำโดยดร.ทรงศรี ฟอแรน และคุณวัชรี นิวเอลล์ได้ไปร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดพุทธรรม ไวส์แมนส์เฟร์รี่ ซึ่งทางโรงเรียนฯ ไปร่วมเป็นประจำทุกปี

ปีนี้โรงเรียนฯ ได้รวบรวมเงินทำบุญได้ทั้งหมด $930 เมื่อรวมกับเงินทำบุญที่ผู้มีจิตศรัทธามอบให้กับทางวัดจึงรวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด $4000

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049