ประกาศเรื่องการเปิดเรียนในเทอม 3/2020

8 กรกฎาคม 2020

เรียน  ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลนักเรียน ทุกท่าน

 โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีขอแจ้งให้ทราบว่า ทางโรงเรียนฯ จะเริ่มเปิดเรียนในเทอม 3/2020 โดยจะมีการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียนนับตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. – 14.00 น. เป็นต้นไป 

 ทั้งนี้  เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ภายในโรงเรียน ทางโรงเรียนฯ ขอความร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้ตามข้อแนะนำและมาตรการด้านการจัดการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ขอให้ผู้ปกครองรับ-ส่งบุตรหลานของท่านที่หน้าประตูโรงเรียนในเวลา 9.50 น. ทั้งนี้เพื่อลดจำนวนคนภายในสถานที่  เมื่อมาถึงหน้าประตูโรงเรียนฯ กรุณาเข้าแถวเว้นระยะห่างเพื่อที่ผู้ปกครองอาสาและครูจะได้อำนวยความสะดวกรับนักเรียนเข้าโรงเรียน  กรุณาส่ง-รับนักเรียนให้ตรงต่อเวลาและขอให้รับนักเรียนกลับบ้านภายในเวลา 14.00 น. 
 • จะทำการปิดประตูโรงเรียนฯ ในเวลา 10.30 น. กรณีที่นักเรียนคนใดมีความจำเป็นต้องเข้าเรียนสายกว่าปกติหรือกลับก่อนเวลา ขอให้ผู้ปกครองแจ้งครูประจำชั้นหรือกรรมการให้ทราบเป็นการล่วงหน้า
 • ผู้ปกครองอาจรอบุตรหลานที่สนามหญ้าบริเวณลานจอดรถสุดถนน West Street ได้ (หมายเหตุ: โรงเรียนฯ/ผู้ปกครองได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ให้จอดรถบริเวณลานจอดที่อยู่สุดถนน West Street เท่านั้น)
 • นักเรียนไม่ต้องเซ็นชื่อเข้า-ออกโรงเรียน ครูประจำชั้นจะเป็นผู้เช็คชื่อนักเรียน
 • นอกจากครู จะมีกรรมการและผู้ปกครองอาสาช่วยดูแลนักเรียนรวมถึงทำงานอยู่ภายในโรงเรียนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองนอกเหนือจากนี้เข้ามาภายในโรงเรียน
 • จะไม่มีแคนทีนเพื่อขายของตามปกติ แต่ท่านสามารถสั่งอาหารกลางวัน (Lunch Order) ให้กับบุตรหลานตามรายการอาหารปกติของแคนทีนได้ โดยท่านต้องเตรียมถุงอาหารกลางวันสีน้ำตาล (Brown Lunch Bag) เขียนชื่อ-สกุล ห้องเรียนของนักเรียน รายการอาหารลงบนถุงอาหาร  กรุณาแยกเงินสดใส่ในถุง zip lock ก่อนนำถุงเงินดังกล่าวใส่ในถุงอาหารกลางวันเพื่อสุขลักษณะ ทางโรงเรียนฯ จะจัดให้มีกล่องรับถุงสั่งอาหารกลางวันไว้ที่หน้าประตูโรงเรียน เมื่อถึงเวลาพักกลางวันผู้ดูแลแคนทีนจะมอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนตามที่สั่งไว้
 • ให้นักเรียนนำผ้าเปียกหรือเจลสำหรับทำความสะอาดมือของตนเองมาที่โรงเรียนด้วย แม้ว่าทางโรงเรียนจะจัดไว้ให้ในห้องเรียนด้วยก็ตาม
 • ให้นักเรียนนำถุงพลาสติคมาจากบ้านเพื่อใส่ขยะของตนเองแล้วนำกลับไปทิ้งที่บ้าน
 • งดการดื่มน้ำจากก๊อกน้ำที่โรงเรียนฯ
 • กรุณาชำระค่าเรียนจำนวน $100 ผ่านเข้าบัญชีธนาคารของโรงเรียนฯ ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเทอม (ศึกษาผู้ใหญ่ จำนวน $130) หลังจากสัปดาห์ที่ 3 เป็นต้นไปจะมีค่าปรับในการชำระเงินล่าช้าจำนวน $5 ตามปกติ  รายละเอียดบัญชีธนาคารคือ

 ชื่อบัญชี Buddharangsee Thai Community Language School
BSB: 062 300
Account Number:  10179378

 กรุณาอ่านข้อปฏิบัติทั้งหมดและอธิบายให้บุตรหลานของท่านทราบก่อนกลับเข้าเรียน  หากมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางโรงเรียนฯ จะแจ้งมาให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง และหากท่านมีคำถามใดๆ กรุณาติดต่อคณะกรรมการได้โดยทันที

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความร่วมมือ

 

 คณะกรรมการ


 

Announcement Re: School Resumption of Face-to-Face Learning in Term 3/2020 at School Premise 

8 July 2020

Dear All Parents and Carers,

Buddharangsee Thai Community Language School (BTCL) wishes to inform you that all classes of Term 3/2020 will be resumed face-to-face at the school premise from Sunday, 26 July 2020 from 10 a.m. to 2 p.m.  

To reduce the potential risk of COVID-19 transmission in school, BTCL would like to ask for co-operation from students, parents and all involved to follow criteria based on the advice of the Department of Health and the Department of Education.  Please refer to the following regulations for further action: 

 • Students are to be dropped off and picked up outside the school gate at 9.50 am in order minimise unessential adults on site.  On arrival please line up so our parent volunteers and teachers will facilitate parents at the gate.  Please arrive at the school on time for drop off and pick up the students. 
 • The school gate will be locked by 10.30 am.  For late arrival if necessary or students who are required to leave school early, the parents are asked to inform class teachers or committee in advance.
 • Parents may wait at the green area next to the school carpark at the end of West Street.  (Please note that our School/parents are not allowed to park at the parking in the middle of West Street where the dumpsters are, opposite the Petersham PS.)
 • Students are not required to sign-in/sign-out their names as normal.  Attendance will be recorded by teachers in class.
 • Beside teachers, only Management Committee members and certain assigned volunteers will be on site to oversee the students and handle general work.  No other parents are allowed in the school ground.
 • Canteen will be not opened as usual.  However, lunch orders will still be accepted for ordering according to the usual menu of the school’s canteen.  Please use a brown lunch bag, write your child’s name, classroom, and the order on the bag.  For hygiene reason please insert cash inside a zip lock bag first before putting it into the brown lunch bag.  A box for lunch order collection will be allocated at the school gate where you drop off your child/children.  Canteen person will ensure that the students will receive their lunch.
 • It is advisable that all children bring their own wipes or hand sanitiser for personal use although BTCL will provide some in each classroom.
 • Please ensure that each child brings a plastic bag for own rubbish.  All rubbishes are to be taken home on your own.
 • Students are not to drink water from the school’s bubbler.
 • Re: the school fee please transfer $100 into BTCL’s bank account within the third week of each term ($130 for adult class).  Otherwise, a late fee of $5 will be applied as usual.  Please note that only money transfer is accepted during this time.

 BTCL’s account details: Buddharangsee Thai Community Language School
BSB: 062 300
Account Number:  10179378 

Please read and review all the rules with your child/children prior to returning to the school.  The parents will be informed of any changes in view of the above.  Should you have any questions please contact the Committee in due course.

Thank you.

Committee

Recent News

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049