ประชุมผู้ปกครองของเทอม 4/2017

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน

ทางโรงเรียนจะจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองของเทอม 4/2017 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2017 นี้ เวลา 10.15 น จึงขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุม โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้
1. รับทราบรายงานทางการเงินของเทอม 3/2017
2. รายงานจากฝ่ายวิชาการ
3. รับทราบกิจกรรมของเทอม 4/2017
4. เรื่องอื่นๆ

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

คณะกรรมการ

 

 

กำหนดการวันอาทิตย์ที่ 29 ตค

10.00 เข้าแถว

10.15 -10.55 ประชุมผู้ปกครอง (ชั้นบน-ห้องกลาง)

11.00-11.30 แองเจลิก้า คาซาโด้-แขกรับเชิญมาพูดถึงประสบการณ์การเรียน-การใช้ 2 ภาษา (ห้องดนตรี)

12.00-12.30 พักเที่ยง

12.30-14.00 เรียนตามปกติ

 

*แองเจลิก้า เป็นรุ่นพี่ของโรงเรียนเราทีประสบความสำเร็จในการเรียนและอาชีพการงาน เป็นนักทำกิจกรรมตัวยงในมหาวิทยาลัย จัดชมรมพาอาสาสมัครไปสอนภ.อังกฤษให้น้องๆในพื้นที่ทางภาคอีสาน และอื่นๆ
เมื่อวันที่ 24 กย.ที่ผ่านมาทาง federation of community language schools ได้จัด conference สำหรับภ.ไทย ภ.ลาว ภ.เขมร และภ.พม่าขึ้น แองเจลิก้าได้รับเชิญให้ไปพูดสร้างแรงบันดาลใจร่วมกับตัวแทนเยาวชนของชุมชนอื่นๆที่เข้าร่วมสัมมนา การพูดของแองเจลิก้าได้รับการตอบรับจากผู้ฟังในวันนั้นดีมาก ทางโรงเรียนจึงเชิญแองเจลิก้ามาพูดให้กับนักเรียน คุณครูและผู้ปกครองของเราได้ฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจต่อไป

 

 

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049