ปิดการเรียนการสอนชั่วคราว

ประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราว

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีขอประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020 (พรุ่งนี้) เป็นต้นไป
เปิดอีกครั้งในเทอม 2 วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2020 หรือตามความเหมาะสม จะแจ้งมาอีกทีนะคะ

ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงของนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกคนในการรับเชื้อโรคที่กำลังระบาดมากขึ้นในขณะนี้ค่ะ

 

คณะกรรมการ

Recent News

  • test post
    test post   https://drive.google.com/drive/folders/1jSbi9dx45hyBZ7qUi7iGc3Nm34qgkytk?usp=sharing...
    Read more

Address

NSW School of Languages
35 West Street. Petersham. NSW. 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: btclschool@gmail.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049