รางวัล Minister’s Award

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2019 นักเรียนจากโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีได้เข้ารับรางวัล Minister’s Awards ประจาปี 2019 จัดโดย New South Wales Federation of Community Language Schools ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาคือ ด.ญ. ณัชชา นิพัทธโกศล ได้รับรางวัล Highly Commended Award for Excellence in Student Achievement

ส่วนในระดับชั้นประถมศึกษาคือ ด.ช. เรอิ ซึยูกิ ได้รับรางวัล Commended Award for Excellence in Student Achievement ซึ่งงานนี้จ ัดขึ้นที่ Sir John Clancy Auditorium, University of New South Wales โดยมีครูเจี๊ยบ (คุณครูสินสุข จีระจันทร์) รักษาการครูใหญ่, ครูขวัญ (คุณครูขวัญตา ณ ลาพูน) และครูแมว (คุณครูทัศนีย์ สังวร) ไปแสดงความยินดีและร่วมในงานพิธีด้วย นอกจากนี้ นักเรียนจากโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี สาขาอิลลาวาร่าร์ ก็ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เช่นกันคือระดับชั้น มัธยมศึกษาคือ ด.ช.เธียร เบิร์ก ได้รับรางวัล Commended Award for Excellence in Student Achievement

ส่วนในระดับชั้นประถมศึกษาคือ ด.ช. ไตรภูมิ แสงสุวรรณ ได้รับรางวัล Commended Award for Excellence in Student Achievement ยิ่งไปกว่านั้น พิธีกรในงานคือ น.ส.แองเจลิกา คาซาโด อดีตนักเรียนของเรา และมีตาแหน่งเป็นทูตของสหพันธ์โรงเรียนชุมชนประจาปีอีกด้วย บุคคลสาคัญทางการศึกษาที่มาร่วมในงานกันอย่างคับคั่ง อาทิเช่น The Hon. Sarah Mitchell, Minister for Education and Early Childhood Learning, Dr Peter McKenzie, La Perouse Local Aboriginal Land Council, Ms Georgina Harrisson, Deputy Secretary of Educational Services, Dr Michael Christodoulou AM, NSW Federation of Community Languages Schools Inc, Murat Dizdar, Deputy Secretary, School Operations and Performance, Prof Sandra Hale, Multicultural NSW.

On 9th September 2019, our two students received Minister’s Awards 2019 from NSW Federation of Community Languages Schools: Natcha Nipatagosol (High School) received Highly Commended Award for Excellent in Student Achievement and and Rei Tsuyuki (Primary School) received Commended Award for Excellent in Student Achievement.

The principal, Kru Jeab (Sinsook Jeerachan) and the two class teachers Kru Kwanta and Kru Tassanee attended the ceremony at Sir John Clancy Auditorium, University of New South Wales.
And another two students from Illawarra Branch also received Commended Award for Excellent in Student Achievement as follows: Tien Burke (High School) and Triphoom Saengsuwan (Primary School).
Congratulations to all students, their parents and the teachers. There were many distinguished guests presented at the ceremony including The Hon. Sarah Mitchell, Minister of Education and Early Childhood Learning.

 

Recent News

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049