สัมมนา NSW Professional Learning Conference

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ย. 17 คณะครูและกรรมการบางส่วนจากโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีทั้งสาขาซิดนีย์ และสาขาวูลลองกอง ได้เข้าร่วมสัมมนา NSW Professional Learning Conference – Community Languages Schools จัดขึ้นที่ Fairfield RSL Club การสัมมนานี้จัดขึ้นสำหรับภาษาไทย ลาว เขมรและพม่าโดยเฉพาะ ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น การเรียนผ่านบทละคร หรือการใช้การเล่นละครในการเรียนการสอน

ทั้งนี้ทางโรงเรียนฯ ได้ส่งตัวแทนเยาวชนคือ แองเจลิก้า คาซาโด้ ร่วมพูดแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเรียนภาษาที่สอง และประโยชน์จากการมาเรียนที่โรงเรียนฯ ด้วย

 

 

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049