โครงการพิเศษเดือนตุลาคม – Special Project October 2019

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และภริยา ได้เข้าร่วมพิธีปิดโครงการการ เรียนดนตรีและนาฏศิลป์ ไทย (หลักสูตร เข้มข้น) ณ รร. ภาษาไทยวัดพุทธรังษีโดยกงสุลใหญ่ได้มอบสัมฤทธิบัตรให้แก่นักเรียนผู้จบหลักสูตรจำนวน 42 คน และ กล่าวให้โอวาท จากนั้นเป็นการแสดงของนักเรียน
รร. ภาษาไทยวัดพุทธรังษี ได้ดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 15 โดยได้รับความร่วมมือจากครูผู้เชี่ยวชาญการสอนจากสถาบันในประเทศไทย และอาสาสมัคร

โครงการพิเศษเดือนตุลาคม – Special Project October 2019
On 12th October 2019 Mr. Chakkrid Krachaiwong, Sydney Thai Consul General and his wife attended the closing ceremony of the Thai Music and Dance (Intensive Project) at Buddharangsee Thai Community Language School. The Consul General on this occasion addressed and presented the Certificate of Achievement to 42 students attending the project. The event was concluded by various performances of students.

The School has continually organized this project for 15 years with the cooperation of specialist teachers from the well-known Institutes in Thailand with the assistance of local volunteers.

Recent News

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049