โรงเรียนฯ เข้าร่วมขบวนกลองยาวที่ไทยทาวน์

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ประกอบด้วยนักเรียน ผู้ปกครองและคุณครู มีโอกาสไปร่วมขบวนกลองยาวในงานThai Town Lunar Week ซึ่งจัดที่ Thai Town การแสดงนี้เป็นไฮไลท์ของงาน เพราะมีความสนุกสนานครึกครื้น โดยได้รับเกียรติจาก น.ส. บุษฎี สันติพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ประจานครซิดนีย์และภริยา นายชาลี กาญจนกุญชร รองกงสุลใหญ่และภริยา และนายโรเบิร์ต ค็อค จาก Sydney City Council มาร่วมราตั้งแต่ต้นจนจบ การแสดงได้รับความชื่นชมจากผู้ชมและผู้จัดเป็นอย่างมาก

โรงเรียนฯ เข้าร่วมขบวนกลองยาวที่ไทยทาวน์

 

Our School took part in the Long Drum Dance procession on Saturday 13th February 2021 at Thai Town to celebrate Thai Town Lunar Week. Our procession comprised students, teachers and parents and was the highlight of the day. We also had the privilege of Ms Busadee Santipitaks, Thai Ambassador, Mr Chakkrid Krachaiwong, Royal Thai Consul and his wife, Mr Charlie Garnjangoonchorn, Deputy Thai Consul and his wife and Mr Robert Kok, Sydney City Councillor joining the procession. Our performance was greatly appreciated by the spectators and organisers

 

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049