ข่าววันสัมฤทธิบัตร โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี

วันสัมฤทธิบัตรโครงการฤดูร้อน ปีที่ ๒๖ โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคมคม ๒๕๖๑ โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี นำโดย ดร ทรงศรี ฟอแรน ได้จัดงานวันสัมฤทธิบัตรโครงการภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้น กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ นายณัฐพล ขันธหิรัญ ให้เกียรติมอบใบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนรวมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับคุณครูอาสาจากเมืองไทยทั้ง ๖ ท่าน

โครงการภาคฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ เรามีนักเรียนทั้งสิ้น ๖๗ คน เปิดดำเนินการเรียนการสอนทั้งสิ้น ๖ สัปดาห์ นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งภาษาไทย ดนตรี นาฏศิลป์และวัฒนธรรมไทยอย่างเต็มที่

แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานครั้งนี้ นอกจากกงสุลใหญ่ณัฐพล ขันธหิรัญและภรรยาแล้ว ยังประกอบด้วยคุณทิฆัมพร ดาวโรจน์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส-บริหารและพัฒนาสินทรัพย์ Ratch – Australia, คุณพลกร แก้วสีปลาด ผู้บริหารใหญ่ด้านการเงิน Ratch – Australia, Michael Christodoulou Executive Officer of the Federation of Community Language Schools NSW, คุณเจริญ กุลีช่วย ประธานสมาคมชาวปักษ์ใต้แห่งออสเตรเลีย, คุณมาลี ศิลา แห่งร้าน This is Thai, Camden

ภายในงานมีการแสดงผลงานของนักเรียนทั้งด้านภาษาไทย ดนตรีและนาฏศิลป์ ซึ่งการแสดงต่าง ๆ ได้รับความชื่นชมจากแขกผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากการแสดงของนักเรียนแล้วยังมีการแสดงชุดพิเศษจากผู้ปกครองซึ่งสร้างความสนุกสนานได้เป็นอย่างมาก

อาหารกลางวันภายในงานได้รับการสนับสนุนจากร้าน This is Thai, Camden โดยคุณอลัน ศิลา

คุณจุฑามาส วอเทอร์เฮาส์ คือผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 1 สร้อยข้อมือทองคำ หนัก ๑ บาท (เลือกรับเป็นสร้อยข้อมือทองคำแทนตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ซิดนี่ย์-กรุงเทพฯ ซึ่งปีนี้มีให้เลือกเป็นกรณีพิเศษ) จากการจับฉลากรางวัลชิงโชคภายในงาน

 

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049