กลุ่มผู้ปกครองร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือนักศึกษาไทยในซิดนีย์ – Donation For Thai Student in Sydney

เนื่องด้วยนักศึกษาชาวไทยที่เรียนอยู่ในซิดนีย์ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ทำให้นักศึกษาเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อน และเพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มผูปกครองของโรงเรียน ฯ จึงได้รวบรวมเงินจำนวนทั้งสิ้่น 900 เหรียญ เพื่อไปบริจาคให้กับร้านอาหารจัมโบ้ไทยที่ทำอาหารแจกนักศึกษาดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2020 ที่ผ่านมา ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านที่ มีต่อชาวไทยด้วยกันยามเดือดร้อน

In view of the situation regarding Thai international students in Australia who were affected due to the pandemic and have no support, we have collected $900 from parents to donate to Jumbo Thai Restaurant which has been providing free food to these students on 3rd of May 2020. Thank you very much for your generosity.

 

 

 

Recent News

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049