News

โครงการสอนนาฏศิลป์และศิลปะป้องกันตัวช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม

เรียน  ผู้ปกครองทุกท่านโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีจะจัดให้มีโครงการเรียนดนตรีไทยและศิลปะป้องกันตัว ในช่วงปิดเทอมสองอาทิตย์ของเดือนตุลาคม ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 กันยายน - วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคมนี้ (ไม่มีงานปิดโครงการตามปกติ) เวลา 9 am -…

Events

พิธีวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 | Teachers’ Day 2022

พิธีวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ได้จัดให้มีพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 “น้อมจิตวันทาบูชาครู’’ ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2022 ที่โรงเรียนฯ ซึ่งปกติได้มีการจัดพิธีดังกล่าวเป็นประจำในช่วงโครงการซัมเมอร์  ครั้งนี้ จึงนับว่าเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนวันอาทิตย์ได้มีพิธีไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ …

Events

งานไทยแลนด์ แกรนต์ เฟสติวัล | Thailand Grand Festival

งานไทยแลนด์ แกรนด์ เฟสติวัล ในวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2022 นี้ คณะนักเรียน ครู และผู้ปกครองโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ได้พร้อมใจกันไปร่วมงานไทยแลนด์ แกรนด์…