Events

พิธีวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 | Teachers’ Day 2022

พิธีวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ได้จัดให้มีพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 “น้อมจิตวันทาบูชาครู’’ ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2022 ที่โรงเรียนฯ ซึ่งปกติได้มีการจัดพิธีดังกล่าวเป็นประจำในช่วงโครงการซัมเมอร์  ครั้งนี้ จึงนับว่าเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนวันอาทิตย์ได้มีพิธีไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ …

Events

งานไทยแลนด์ แกรนต์ เฟสติวัล | Thailand Grand Festival

งานไทยแลนด์ แกรนด์ เฟสติวัล ในวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2022 นี้ คณะนักเรียน ครู และผู้ปกครองโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ได้พร้อมใจกันไปร่วมงานไทยแลนด์ แกรนด์…

News

Special Project April 2022

คลิ๊กที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click Here to Register Special Project กดที่นี่เพื่อสมัครเรียน โครงการพิเศษเรียนดนตรีและนาฏศิลป์ไทยเข้มข้น