Events

พิธีวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 | Teachers’ Day 2022

พิธีวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ได้จัดให้มีพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 “น้อมจิตวันทาบูชาครู’’ ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2022 ที่โรงเรียนฯ ซึ่งปกติได้มีการจัดพิธีดังกล่าวเป็นประจำในช่วงโครงการซัมเมอร์  ครั้งนี้ จึงนับว่าเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนวันอาทิตย์ได้มีพิธีไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้  เชิญชมภาพงานวันไหว้ครู การสืบสานประเพณีอันสำคัญของไทยซึ่งนักเรียนของเราได้ร่วมพิธีกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมเพรียง  ________________________ 2022 Teachers’...
Read More
Events

งานไทยแลนด์ แกรนต์ เฟสติวัล | Thailand Grand Festival

งานไทยแลนด์ แกรนด์ เฟสติวัล ในวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2022 นี้ คณะนักเรียน ครู และผู้ปกครองโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ได้พร้อมใจกันไปร่วมงานไทยแลนด์ แกรนด์ เฟสติวัล ณ เบลมอร์ พาร์ค ซิดนีย์...
Read More
Events

Special Project #16 | โครงการพิเศษเรียนดนตรีและนาฏศิลป์ไทยเข้มข้น ครั้งที่ 16

Buddharangsee Thai Community Language School Inc (BTCL School) has successfully completed its Special Project (SP) #16 for Intensive Learning of...
Read More
Events

Songkran Festival 2022 | ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม ปี 2565

    Songkran Festival 2022 On 10 April 2022, Buddharangsee Thai Community Language School, Sydney’s teachers, parents, and students organised...
Read More
1 2 3 7