Events

พิธีวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 | Teachers’ Day 2022

พิธีวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ได้จัดให้มีพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 “น้อมจิตวันทาบูชาครู’’ ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2022 ที่โรงเรียนฯ ซึ่งปกติได้มีการจัดพิธีดังกล่าวเป็นประจำในช่วงโครงการซัมเมอร์  ครั้งนี้ จึงนับว่าเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนวันอาทิตย์ได้มีพิธีไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้  เชิญชมภาพงานวันไหว้ครู การสืบสานประเพณีอันสำคัญของไทยซึ่งนักเรียนของเราได้ร่วมพิธีกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมเพรียง  ________________________ 2022 Teachers’...
Read More
1 2 3 8